Rasstandard för Cane Corso


 

Ursprungsland/ hemland:

Italien.


Användningsområde

Mångsidig arbetshund


FCI-klassifikation

Grupp 2, sektion 2. Med arbetsprov.


Bakgrund/ändamål

Rasen härstammar främst från de gamla romerska molosserhundarna.

Från att tidigare varit spridd över hela Italien har rasen under

senare århundraden bevarats i och runt regionen Apulien i södra

Italien. Rasnamnet kommer från latinets ”cohors”, som betyder

”försvarare och väktare av gården”.


Helhetsintryck

Cane corso skall vara en medelstor till stor hund, robust och

kraftig men ändå med en viss elegans. Den skall ha kraftfull och

torr muskulatur.


Viktiga måttförhållanden

Rasen skall vara rektangulär, dvs. något längre (11 %) än den är

hög. Huvudets längd skall närma sig 36 % av mankhöjden.


Uppförande/karaktär

Cane corso är en väktare av egendom, familj och boskap. Rasen

är synnerligen rörlig och lättlärd. Förr i tiden användes den till att

driva boskap och till jakt på högvilt.


Huvud

Huvudet skall vara stort och typiskt för en molossoid hund. Skallens

och nosryggens plan skall vara svagt konvergerande och utan

tydliga hudrynkor.


Skallparti

Skalle: Skallen skall vara bred vid okbågarna och bredden skall vara densamma

som längden. Skallen skall vara konvex i sin främre del

för att sedan bli tämligen flat i förlängningen mot nackknölen.

Pannfåran skall vara markerad och synlig från stopet till mitten

av skallen. Ögonbrynsbågarna skall vara uttalade.


Stop: Stopet skall vara väl markerat.


Ansikte

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart, hundar med grå mask kan ha nostryffel

i pälsfärgens nyans. Nostryffeln skall vara stor med uttalade, vida

näsborrar och vara placerad i linje med nosryggen.


Nosparti: Nospartiet skall vara tydligt kortare än skallen, kraftigt och kvadratiskt

(nosparti och skalle skall förhålla sig som 1:2). Nospartiet

skall vara djupt och lika brett som långt. Dess främre del skall vara

flat och sidorna parallella. Nosryggens profil skall vara rak.


Läppar: Sedda framifrån skall läpparna där de möts bilda ett uppochnedvänt

U. Läpparna skall vara måttligt nedhängande och täcka underkäken

så att nospartiets nedre profil bildas av läpparna.


Käkar/tänder: Käkarna skall vara stora, kraftiga och böjda. Svagt underbett, dock

inte mer än 5 mm. Tångbett tolereras men är inte eftersträvat.

Kinder: Kindmuskulaturen skall vara tydlig men inte utbuktande.


Ögon: Ögonen skall vara medelstora och något, men aldrig överdrivet,

framträdande. De skall närmast ha oval form och vara brett ansatta

med nästan rakt framåtriktad blick. Ögonkanterna skall vara väl åtliggande.

Ögonfärgen skall vara så mörk som möjligt men i enlighet

med pälsfärgen. Uttrycket skall vara intresserat och uppmärksamt.


Öron: Öronen skall vara trekantiga, hängande och medelstora. De skall

vara brett ansatta, mycket högt ovan okbågarna. Öronen skall

vara okuperade.


Hals

Halsen skall vara kraftig, muskulös och lika lång som huvudet.


Kropp

Kroppens längd skall något överstiga mankhöjden. Kroppsbyggnaden

skall vara kraftfull, men inte för kort.


Manke: Manken skall vara uttalad och ligga högre än korset.


Rygg: Ryggen skall vara plan, mycket muskulös och stram.


Ländparti: Ländpartiet skall vara kort och starkt.


Kors: Korset skall vara långt, brett och svagt sluttande.


Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara välutvecklad i hela sin längd och nå till

armbågarna.


Svans

Svansen skall vara naturlig. Den skall vara tämligen högt ansatt och

mycket tjock vid roten. Under rörelse bärs den högt, men aldrig

upprätt eller ringlad.


Extremiteter

Framställ

Skulderblad: Skulderbladen skall vara långa och snedställda. Skuldrorna skall

vara mycket muskulösa.


Överarm: Överarmarna skall vara starka.


Underarm: Underarmarna skall vara raka och mycket kraftiga.


Handlov: Handlovarna skall vara elastiska.


Mellanhand: Mellanhänderna skall vara elastiska och endast svagt sluttande.


Framtassar: Framtassarna skall vara som katt-tassar.


Bakställ

Lår: Låren skall vara långa och breda med konvex bakre linje.


Knäled: Knälederna skall vara stadiga och normalt vinklade.


Underben: Underbenen skall vara starka och torra.


Has/hasled: Haslederna skall vara normalt vinklade.


Mellanfot: Mellanfötterna skall vara kompakta och torra.


Baktassar: Baktassarna skall inte vara fullt lika kompakta som framtassarna.


Rörelser

Rasen skall röra sig med långt steg. Travet skall vara utsträckt. Trav

är den gångart som föredras.


Hud

Huden skall vara ganska tjock och tämligen stramt åtliggande.


Päls

Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort, glansig och mycket tät med någon underull

av hård struktur.


Färg: Svart, blygrå, skiffergrå, ljusgrå, ljust fawn, mörkt fawn, hjortröd

eller mörkt vetefärgad. Alla färger utom svart förekommer med eller

utan brindlestrimmor. Den svarta eller grå masken hos fawn- och

brindlefärgade hundar skall inte sträcka sig över ögonen. En liten

vit fläck i bringan, på tåspetsarna och på nosryggen accepteras.


Storlek/vikt

Mankhöjd

Hanhund: 64 – 68 cm

Tik: 60 – 64 cm

En avvikelse på +/- 2 cm tolereras.


Vikt

Hanhund: 45 – 50 kg

Tik: 40 – 45 kg

Vikten skall vara i proportion till hundens storlek.


Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande

till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa

och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.


Allvarliga fel

• Skallens och nosryggens plan är parallella eller konvergerar för

mycket

• Nosparti där sidorna konvergerar.

• Nostryffel som delvis saknar pigment.

• Saxbett; uttalat underbett (mer än 5 mm).

• Svans som är ringlad eller vertikalt buren.

• Kontinuerlig passgång i trav.

• Storlek över eller under angivna mått.

• Sporrar.

Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden

i Sverige.


Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.

• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga

abnormiteter skall diskvalificeras.

• Skallens och nosens plan divergerar.

• Nostryffel som helt saknar pigment.

• Nosrygg som är konkav eller konvex (baggnos).

• Överbett.

• Ögonkanter som helt eller delvis saknar pigment.

• Blå ögon, blåfläckiga ögon.

• Skelögdhet.

• Svanslöshet, kort svans.

• Päls som är medellång, slät eller har fransar.

• Färger som inte finns upptagna i standarden samt stora vita

fläckar.


Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk

konstruktion skall användas till avel.


Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och

normalt belägna i pungen.